Information om coronavirus

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger beder vi dig om ikke at møde op i klinikken, hvis:

  • Du har symptomer eller mistanke om infektion med coronavirus. Så skal du følge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen (klik på link nedenfor).
  • Du af andre grunde er blevet anbefalet hjemmeophold. Dette gælder også, selvom du ikke har symptomer på infektion.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledninger her.

Almindelige konsultationer (samtaler med lægen) bliver afholdt ved fremmøde i klinikken eller – hvis du ønsker det – som videokonsultation via Min Læge appen.

For at begrænse antallet af personer i klinikken beder vi dig om ikke at tage pårørende med til samtaler.

Der er et link til Min Læge appen her.

Min Læge appen er udviklet at Regionerne og overholder datasikkerhedskravene. Du kan bruge den på din computer eller smartphone. Min Læge appen bruges også af din praktiserende læge, så du har sikkert allerede erfaring med den. Det er ikke muligt at bruge andre tjenester som FaceTime, Skype eller Zoom. Regionerne tillader ikke almindelig telefonkonsultation ved første konsultation, så dette er heller ikke en mulighed.

Du kan læse vejledningen om Min Læge appen her.

Kikkertundersøgelser afvikles som planlagt. For at begrænse antallet af personer i klinikken beder vi dig om ikke at tage pårørende med til undersøgelser.

Special information regarding corona virus:

Based on the recommendations of the Danish National Board of Health, we kindly ask you not to visit the clinic if:

  • You have symptoms or suspect that you have coronavirus infection. You should then follow the instructions from the Danish National Board of Health (click link below).
  • You for other reasons have been recommended to self quarantine. This is true even if you have no symptoms of infection.

You can read the corona virus recommendations by the Danish National Board of Health here.

Endoscopies are performed as planned. 

Regular consultations (where you talk with the doctor) are held at the clinic or – if you prefer – as a video consultation via the “Min Læge” app.

In order to limit the number of people in the clinic, we kindly ask you not to bring relatives or friends with you.

There is a link to the “Min Læge” app here.

The “Min Læge” app is designed by the Danish health authorities and meets the EU data security requirements. You can use it on your computer or smartphone. The “Min Læge” app is also used by your general practitioner, so you probably already have experience with it. It is not possible to use other services such as FaceTime, Skype or Zoom. The Danish health authorities do not allow telephone consultation as the first consultation, so this is not an option either.

You can read the instructions (presently in Danish only) for the “Min Læge” app here.