Videokonsultation

Almindelige konsultationer (samtaler med lægen) bliver afholdt ved fremmøde i klinikken eller – hvis du ønsker det – som videokonsultation via Min Læge appen.

Der er et link til Min Læge appen her.

Min Læge appen er udviklet at Regionerne og overholder datasikkerhedskravene. Du kan bruge den på din computer eller smartphone. Min Læge appen bruges også af din praktiserende læge, så du har sikkert allerede erfaring med den. Det er ikke muligt at bruge andre tjenester som FaceTime, Skype eller Zoom. Regionerne tillader ikke almindelig telefonkonsultation ved første konsultation, så dette er heller ikke en mulighed.

Du kan læse vejledningen om Min Læge appen her.

Video consultations

Regular consultations (where you talk with the doctor) are held at the clinic or – if you prefer – as a video consultation via the “Min Læge” app.

There is a link to the “Min Læge” app here.

The “Min Læge” app is designed by the Danish health authorities and meets the EU data security requirements. You can use it on your computer or smartphone. The “Min Læge” app is also used by your general practitioner, so you probably already have experience with it. It is not possible to use other services such as FaceTime, Skype or Zoom. The Danish health authorities do not allow telephone consultation as the first consultation, so this is not an option either.

You can read the instructions (presently in Danish only) for the “Min Læge” app here.